Posredujte nam vaš najboljši vic:Straža

Komandir policijske postaje nadira svoje podrejene:
"Kako vam je lahko zapornik ušel, ko pa sem vam ukazal strogo zastražiti vse izhode iz stavbe !?"
Pa eden odgovori:
"Saj smo vse zastražili, gospod komadnir, toda ušel nam je skozi VHOD !!!"