Posredujte nam vaš najboljši vic:Nori taksisti na cesti

Potnik v taksiju mora èimprej na železniško postajo. Taksist drvi skozi mesto kot divjak. Semafor je rdeè, on pa preèka križišèe, naslednje križišèe enako. Ko se bližata tretjemu križišèu na semaforju gori zelena luè, toda taksist moèno zavre in zaustavi vozilo.
"Zakaj ste se pa zaustavili pri zeleni luči?"
"Previdnost je mati modrosti. Lahko pripelje moj kolega."